Va pa esa

Deze hulpactiviteit betreft een samenwerking met een lokale voetbalclub voor jongens en meisjes.

De leider van de club streeft ernaar om via het voetbal jongeren sociale waarden bij te brengen en een ander pad te bieden dan geweld, drugs, alcohol of vroege zwangerschap. Het voetbal is een opstap voor persoonlijke en maatschappelijke vorming. De stichting draagt bij aan dit project door vrijwilligers in te zetten tijdens de trainingen. Naast dat de jongeren hierdoor meer aandacht krijgen, bieden de vrijwilligers hen een bredere kijk op de wereld en het leven.

De meest getalenteerde en gemotiveerde jongeren worden door de voetbalclub opgeleid tot trainer. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en geeft hen meer mogelijkheden voor de toekomst. De stichting draagt hieraan bij door de opleidingskosten op zich te nemen. Ook biedt de stichting jongeren die het clubgeld niet kunnen betalen de kans om lid te worden.