• M'Integro

    Educatie voor kinderen met een beperking in Paluato
  • Sumate

    Thuis bezoeken voor kinderen met een beperking